Administrasjon

Daglig leder
Espen Johansen  Tlf: 913 68 765
Arbeidsoppgaver: Regionens økonomi • Regionsstyret og Ting • Avdelingsstyrene • Årsmøter • Terminlister • Kampavvikling bandy/innebandy • Kampstraffer


Idrettskonsulent
Rune Ali Zouhar  Tlf: 952 05 149
Arbeidsoppgaver: • Serieoppsett • Serieavvikling • Minirunden •Sonelag • Sekretær for avdelingsstyret

Idrettskonsulent
Bjørn-Erik Thorp Tlf: 951 28 885
Arbeidsoppgaver: • Dommeroppsett  •  Minirunden •Sonelag • Sekretær for Dommerkomiteen


Utviklingsskonsulent 
Andreas Hildremyr  Tlf: 922 836 65 
Arbeidsoppgaver: • Klubbutvikling • Arrangement• Skolebesøk • Trenerkurs • Rekruttering

 

 

Utviklingsskonsulent 
Andre Hagen  Tlf: 410 77 979
Arbeidsoppgaver: • Klubbutvikling • Arrangement• Skolebesøk • Trenerkurs • Rekruttering

Adresse:
Oslo og Akershus Bandyregion
Idrettens Hus Ekebergveien 101, 1178, Oslo

Ta kontakt med oss: