Ungdoms – og utviklingskomiteen

Ungdom og Utviklingskomiteen 2016-2017

Leder Ronny Baltzersen Gjelleråsen
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Vedtak på årsmøtet : Styret ble pålagt å supplere komiteen med minimum 4 medlemmer og slik at kjønnskvoteringen blir ivaretatt.