Velkommen / Nyheter og Aktuelt fra Oslo og Akershus Bandyregion / Innebandy:

 

Informasjon vedrørende G16 Elite og Interkretsserie.

16 Elite og Interkrets – Informasjon fra Oslo og Akershus Bandyregion

Ved seriepåmeldingen 2016, så var det registrert 23 lag i G16 fra Oslo og Akershus Bandyregion. Eliteklassen var fylt opp med 8 lag. De andre seriene var bestående henholdsvis 8 og 7 lag.

Nevnte serier ble satt opp (medio juni) og forbehold fra alle klubber var hensyntatt. Kort fortalt innebærer dette at terminlisten til G16 lagene var tilpasset G14, G15, G19 og enkelte seniorlag. Med andre ord ble det gjennomført en særdeles omfattende tilpasning for å kunne få gjennomført seriene.

Etter ferien falt en del lag fra og seriene ble omarbeidet ved flere anledninger. Når seriestart nærmet seg så forsvant også 3 lag fra G16 Elite. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at Oslo og Akershus har en langt tidligere påmeldingsfrist (01.05.) enn noen andre regioner. Dermed er også våre terminlister tidligere ferdig enn noen andre steder i landet.

Interkrets for aldersbestemte lag har alltid vært tilpasset påmelding i vår egen region. I G16 Elite er det plass til 8 lag. Serien er kvalifisering til NM og når første henvendelse kom var hensyn til våre egne klubber viktig. Det finnes ingen vedtak som tilsier at administrasjonen kan etablere en serie som ekskluderer våre egne klubber. I etter tid har som sagt flere lag trukket seg og det vil i teorien kunne være plass til lag utenfor vår region. Avdelingsstyret i Oslo og Akershus Bandyregion har diskutert ordningen med interkretsserier inngående og besluttet at G16 denne sesongen gjennomføres uten en interkretsserie. Begrunnelsen for vedtaket er at det vil medføre altfor store endringer i flere serier og at ytterligere endringer ikke er ønskelig. Videre har man tatt hensyn til den totale belastningen det vil medføre med en interkretsserie og deltagelse på flere lag.

Styret har også besluttet at eventuelle interkretsserier må forankres på regionens årsmøter og at en eventuell interkretsserie må sørge for at alle klubber fra egen region har mulighet til å delta i eventuelle kvalifiseringer til NM.

Spørsmål knyttet til vedtaket kan rettes til : Rune Ali Zouhar  - rune.ali.zouhar@idrettsforbundet.no

 

 

Legg inn kommentar

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website